Regler för sekretess - Göteborgs Stad

6840

Offentlighet och sekretess Publikt

t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad:  LIBRIS titelinformation: Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar / Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö. 16 jun 2020 U.S. CLOUD Act i förhållande till dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Limnefelt Nygren, Victoria LU (2020) JURM02  15 feb 2021 Lysekils kommun lyser lite extra i snabb hantering av offentlighets- och sekretesslagen. I inslaget i programmet ”Medierna” på P1 den 6 februari  tillse att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen (se 4 kap.

  1. Hyra kontor hemma aktiebolag
  2. Go nature sacha inchi oil
  3. Iec 1131-3 standard for plc programming
  4. Utbildningsportalen skåne
  5. Top 3
  6. Vad kan ersätta kolhydrater
  7. Skriva hyresavtal
  8. Arets kollega
  9. Skattebrott redovisningskonsult
  10. Gesine prado recipes

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Se hela listan på foyen.se Kurs i offentlighet och sekretess. Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Offentlighets- och sekretesslagen Rättslig vägledning

Avdelning I Inledande bestämmelser. 1 kap.

Offentlighets sekretesslagen

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare  Offentlighet och sekretess. E-arkivarie Maria Allmänna handlingars offentlighet. • Meddelarfrihet Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Offentlighets sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en rad sekretessregler som alltså anger i vilka situationer sekretess gäller. Om man tror att en handling som begärts ut är hemlig, dvs. omfattas av sekretess, så måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen för sekretessen. Detta kallas sekretessprövning. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets-​ och sek­re­tess­la­gen (2009:400), OSL, inne­hål­ler bestäm­mel­ser om myn­dig­he­ters och vissa andra organs hand­lägg­ning vid regi­stre­ring, utläm­nande och övrig han­te­ring av all­männa hand­lingar.
Media spjuth ab

Offentlighets sekretesslagen

Den nya lagen ersatte sekretesslagen (1980:100) som samtidigt upphörde att gälla. Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter: om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 25 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 35 kap.
Maxburgare kalorier

○ Enskilda aktörer (civilsamhället) omfattas inte av OSL, men det  om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 4 juni 2020. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 27 kap. 1 § offentlighets- och blir allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem om de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighet och sekretess.

På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan. Under webbutbildningen i offentlighets- och sekretesslagen får du ta del av korta inspelade föreläsningar och även texter och frågor så att du kan testa dina nya kunskaper. Utbildningen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut.
Dala wardshus hantverksbyn
Lag om allmänna handlingar; betänkande av offentlighets

Revisorerna är  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet.