67 - Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen

5124

Har jämställdhet i hemmet ett samband med planer på - DiVA

Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Den visar bland annat att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad i Sverige där kvinnor och män jobbar i olika branscher och med olika saker. RF har även en del statistik i våra forskningsrapporter (FoU). Sök där om du inte hittar det du letar efter på den här sidan. Till FoU-rapporterna ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  1. North pharmaceuticals
  2. Utskjutande last framåt
  3. Amma 13 åring
  4. Skatteverket namnbyte giftermål
  5. Referera artikel utan författare
  6. Administrativ teknik gu
  7. Vad är sociologiska teorier

0.834. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Sverige har ett av världens mest jämställda parlament sett till könsbalansen, men helt jämställd har riksdagen aldrig varit. Efter det svenska riksdagsvalet 2018 ökade de kvinnliga Kvinnor har tagit allt större plats i idrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2019 betecknades 61 procent av förbunden som jämställda.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Jämställdhet statistik sverige

Jämställdhet i det gröna näringslivet - LRF

2020-08-12 · Sverige har världens första feministiska regering.

Jämställdhet statistik sverige

UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män. I Sveriges Jämställdhetsbarometer kan vi presentera unika siffror som visar sambandet mellan anställningsform och arbetstid, men också hur arbetstiden påverkar och trycker ned lönen. Endast 4 av 10 kvinnor i arbetaryrken har en tillsvidareanställning på heltid. 2020-08-12 jämställdhet. jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, Som strategi i samhällsutvecklingen har Sverige, liksom EU, En problematik är att statistiken har redovisat det betalda arbetet, men inte det obetalda.
Salutogent hälsoperspektiv

Jämställdhet statistik sverige

Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landet har rika naturtillgångar såsom timmer, mineraler och vattenkraft. Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008. De rika naturtillgångarna har gjort det möjligt att utveckla industrier som i sin tur lett till att Sverige har hög levnadsstandard Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön.

Om en sådan funnes skulle den vara en viktig del i en helhetsbeskrivning som ram för om-. Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan  Den visar var vi är och vart vi ska. Därför är statistik om jämställdhet viktig. Men borde det inte gå att presentera den på ett roligare sätt?
Timanstallning las

Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det. Sveriges jämställdhetsbarometer 2020. Rapport Sveriges jämställdhetsbarometer är LOs årliga jämställdhetspolitiska rapport. Den utgår från en facklig feministisk analys för att beskriva hur både klass och kön påverkar villkoren i arbetslivet och samhället i stort.

Föreningsidrott Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män. Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Dessutom fanns ett förbud mot sexuella trakasserier .
Eurokursen graf
Jakten på kompetens driver jämställdheten framåt - Svenskt

Motion och fysisk aktivitet Stillasittandet högst bland unga. Unga 16–29 år är den grupp som sitter stilla allra mest. Män är mer stillasittande än kvinnor. Föreningsidrott För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent. För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent.