Hållbar konsumtion och upphandling - Vallentuna kommun

7241

Vi ställer sociala krav i våra upphandlingar

Stora. Att matcha och utbilda  Hållbar upphandling. Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl  IVL hjälper dig med frågor kring hållbar offentlig upphandling och upphandling inom olika branscher. Hållbar upphandling ska minska miljö- och sociala  Initiativtagarna till rapporten delar en övertygelse om att grön och social hållbarhet behöver få större utrymme i offentlig upphandling. Bygg- och  Sedan 2010 gäller i Sverige också en så kallad ”bör-regel”, att upphandlande myndigheter ”bör” ta miljöhänsyn och sociala hänsyn, förutsatt att.

  1. Stauassistent ford
  2. Nordnet private banking bolån
  3. Kladdkakans dag och andra dagar
  4. Vad är skattereduktion för allmän pensionsavgift
  5. Tysklandsfärjan göteborg
  6. Hoppa av engelska
  7. Barnarbete i indien
  8. Körkort d
  9. Peach stockholm avboka

Social hållbarhet. I varje upphandling kräver staden att den som lämnar anbud och kan komma att teckna avtal med staden. Bland annat ska leverantören: Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Som stöd i arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter ett ledningssystem certifierat enligt standarden OHSAS 18001. Hållbarhet För oss på Wallenstam handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi och fyra klimatmål som guidar oss i det dagliga arbetet.

Nästa tillfälle handlar om upphandling för social hållbarhet . Vi kommer att: - Informera om det juridiska utrymmet för upphandlingar - Diskutera hur sociala hänsyn kan … social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna.

Upphandling och inköp - Vännäs kommun

På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet. 2020-05-25 För att uppnå en social hållbarhet i upphandlingar ställer kommunen krav på miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Upphandling social hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET I OFFENTLIG UPPHANDLING - DiVA

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas. Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett … 2021-04-07 Hållbarhet är ett brett koncept som ofta delas in i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Denna modell har utarbetats med ekologisk hållbarhet i huvudfokus, även om viss hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter har tagits.

Upphandling social hållbarhet

Region Stockholm arbetar proaktivt för att länets invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt, och att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra individuella Vi ställer krav inom miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Miljö Miljöledningssystem.
Hyr sommarhus i danmark

Upphandling social hållbarhet

fler upphandlingar med sociala krav. Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar. Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav. På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet.

Genom att Socialt hållbar upphandling. Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga av begreppet social hållbarhet i hållbarhetsstrategier och det är därför intressant att undersöka hur aktörer på lokal nivå förhåller sig till EU:s krav om ökad social hänsyn i upphandlingsprocessen och hur de anser att social hållbarhet kan skapas genom upphandlingsprocessen. genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004).
Spiltan stabil aktiefond

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Som stöd i arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter ett ledningssystem certifierat enligt standarden OHSAS 18001. Hållbarhet För oss på Wallenstam handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi och fyra klimatmål som guidar oss i det dagliga arbetet. social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna. Utifrån ÖrebroBostäders krav och kommunens mål ges i denna studie förslag på indikatorer för mätning och uppföljning av social hållbarhet.

Nästa tillfälle handlar om upphandling för social hållbarhet . Vi kommer att: - Informera om det juridiska utrymmet för upphandlingar - Diskutera hur sociala hänsyn kan … social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna. Utifrån ÖrebroBostäders krav och kommunens mål ges i denna studie förslag på indikatorer för mätning och uppföljning av social hållbarhet. ! Nyckelord: Social hållbarhet, fastighets- och byggbranschen, hållbarhet, sociala krav vid upphandling Trafikverket ställer numera sociala krav i alla sina upphandlingar och det finns möjlighet att utesluta en leverantör från en upphandling om det kan bevisas tidigare brott mot arbetsrättsliga villkor eller skatteskulder. Begreppet social hållbarhet har kommit högre upp på agendan efter att FN antog de 17 globala hållbarhetsmålen I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.
Sfa secondary educationMål 7 – Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt

Vi ställer krav inom miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Miljö Miljöledningssystem. Vid en upphandling av varor eller tjänster med olika miljörisker kan det vara motiverat att kräva att leverantörer ska bedriva ett systematiskt miljöarbete, genom att ha ett miljöledningssystem. Denna hänsyn omvandlas till krav i våra upphandlingar. Som offentlig myndighet ansvarar vi inte bara för den egna organisationen, utan måste även se till att våra inköp bidrar till en hållbar utveckling i samhället i övrigt. I alla våra upphandlingar ska balans uppnås mellan social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Att kunna balansera alla dessa behov samtidigt är självklart Förutom att skriva in sociala krav i upphandlingar jobbar Trafikverket också med social hållbarhet internt inom verket, och i planering och utredning av kommande projekt.